Een van onze patiënten heeft een selectie gemaakt wat er op het MS gebied onderzocht en geschreven is. Kortom wat de vorderingen zijn bij het behandelen van MS in de wereld. Hier zijn een zestal artikelen uitgekomen, die wij hebben vertaald en samengevat voor onze lezers. Hier is het eerste artikel: 
Multiple sclerose uit zich vaak […]